دستگاه پرکن مایعات کوچک نیمه اتوماتیک با سیستم سیلندر پیستونی همراه با مخزن پلی اتیلن