صنایع ماشین سازی " پایاما صنعت " | 09124665347 | 09124628215

شیرینگ پک

دستگاه شیرینگ پک به نوعی از دستگاه بسته بندی می‌گویند که در آن رول یا فیلم شیرینگ( پلاستیک مخصوص بسته بندی شیرینگ) را بر روی محصول پیچیده و با حرارت و کشش محصول را زیبا و منظم بسته بندی می‌کنند.

دستگاه شیرینگ پک

 

شیرینگ بطری

محصول شیرینگ شده در دستگاه شیرینگ پک