ظرفیت تولید دستگاه پرکن نیمه اتوماتیک

ظرفیت تولید دستگاه پرکن نیمه اتوماتیک مایعات به عواملی چون: خصوصیات مایعات ، تکنولوژی ساخت دستگاه ، مکانیزم پرکننده ، حجم ظرف یا بطری بسته بندی و برخی عوامل دیگر بستگی دارد؛ و بدون شاخص های مهم مواد، نمی توان ظرفیت دستگاه را به طور دقیق شناسایی نمود. اما در مثال زیر و فیلم راهنمای آن که از یک دستگاه پرکن نیمه اتوماتیک گوهر ماشین گرفته شده است، می توان تا حد زیادی، ظرفیت متوسط یک دستگاه پرکن نیمه اتوماتیک را شناسایی نمود.

ظرفیت پرکن مایعات نیمه اتوماتیک 2 نازله‌ی گوهر ماشین

  • بطری 400 سی‌سی/ در طول یک ساعت : 800 الی 950 عدد
  • بطری 1 لیتری / در طول یک ساعت : 450 الی 600 عدد
  • برای درک بهتر فیلم مقابل را مشاهده کنید.

فیلم دستگاه پرکن نیمه اتوماتیک گوهر ماشین

زمان ویدیو زیر در زمان واقعی ست و هر گونه افکت و یا برشی تنها بر اساس زمان واقعی فیلم بر روی آن قرار داده شده است.