دستگاه پرکن مایعات آماده

1,250,000,000ریالآماده
  • نوع اتوماتیک
  • دارای دستگاه دربندی پیچی
  • تابلو برق
  • مجهز به سیستم اتوماسیون PLC
  • ۶ نازله