صنایع ماشین سازی " پایاما صنعت " | 09124665347 | 09124628215

مخزن استیل 1250 لیتری