دستگاه اسپری پرکن

1400-1-24 21:25:45 +00:00

اسپری پر کن چیست؟ دستگاه اسپری پرکن برای پر کردن مایعات به همراه فشار گاز یا هوا کاربرد دارد. این ماشین، مایعات را با فشار بالای گاز در ظروف مختلف پُر می‌کند. عملکرد آن اتوماتیک و نیمه اتوماتیک است و محصول پرشده نهایی حالت افشانه یا همان اسپره دارد.